1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
  2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
  3. Który profil powinienem wybrać?
  4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
  5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
  6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
  7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
  8. Obsługa Twojego konta
  9. Jak doładować konto SMS-ami?

Ochrona biur - 2009-06-16

W związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zapraszamy do składania ofert na ochronę i monitoring pomieszczeń biurowych dla projektu przy ul. Kupieckiej 21. Prosimy uwzględnić w ofercie następujące parametry:

 

koszt miesięczny monitoringu

cena montażu instalacji alarmowej

czas dojazdu do obiektu w centrum miasta przy ul. Kupieckiej 21

odległość centrali firmy monitorującej od monitorowanego obiektu przy ul. Kupieckiej 21

termin, w jakim można podpisać umowę

 

OFERTA powinna zawierać

- nazwę i adres oferenta

- wartość wszystkich składników zapytania (nie dopuszcza się oferty częściowej)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT mija w dniu 30.06.2009 r. (data wpływu do SMS Central)

 

OFERTY MOŻNA DOSTARCZYĆ osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres firmy:

„SMS Central” Marcin Kapustka

ul. Morelowa 57/17

65-434 Zielona Góra

info@SMSCentral.pl

 

WYBÓR najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

70% - cena

30% - czas dojazdu oraz odległość centrali od chronionego obiektu

 

TREŚĆ niniejszego zapytania jest także dostępna w siedzibie SMS Central.
Wstecz