1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
  2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
  3. Który profil powinienem wybrać?
  4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
  5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
  6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
  7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
  8. Obsługa Twojego konta
  9. Jak doładować konto SMS-ami?

Eksperckie usługi prawne - 2009-09-17

W związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy do składania ofert na eksperckie usługi prawne dla serwisu SMSCentral.pl z wyceną następujących eksperckich usług prawnych\opracowania poniższych punktów:

 

1. Opracowanie regulaminu internetowego serwisu www.SMSCentral.pl dla użytkowników końcowych

2. Opracowanie wzoru umowy z klientem biznesowym na:

a) pośrednictwo klienta w sprzedaży usług i serwisów prowadzonych przez SMSCENTRAL.pl

b) wykorzystanie funkcjonalności serwisu SMSCENTRAL.pl dla potrzeb własnych firmy Klienta.

3. Przygotowanie procedur obsługi zdarzeń nietypowych, np.: zarejestrowany w serwisie klient traci telefon\numer telefonu (kradzież telefonu z kartą abonamentową, którą prawowity użytkownik może wyrobić ponownie, a starą kartę SIM zablokować oraz kradzież karty SIM pre-paid) w sytuacji, gdy klient wydał pieniądze na usługi w serwisie i ma w swoim wirtualnym portfelu pewne zasoby finansowe?

4. Jakie regulacje prawne mają znaczenie w procesie rejestracji w GIODO zbioru danych osobowych znajdujących się w serwisie SMSCENTRAL.pl?

5. Opracowanie wzoru reklamacji klienta serwisu SMSCENTRAL.pl dot. świadczonych przez portal usług

6. Każdy klient serwisu może wykupić żetony (wirtualną walutę w serwisie SMSCENTRAL.pl) i darować ją innemu użytkownikowi serwisu. Jakie przepisy regulują darowiznę tego typu i do jakiej wysokości (np. rocznie) takie darowizny nie są w jakikolwiek sposób opodatkowane, a taka darowizna nie implikuje konieczności jej uwzględniania np. w zeznaniach podatkowych?

7. Jakie przepisy regulują loterie z nagrodami wśród użytkowników serwisu? Jakie warunki należy spełnić (jakie ewentualne pozwolenia, koncesje należy zdobyć, za jaką cenę), aby takie loterie mogły funkcjonować w serwisie SMSCENTRAL.pl?

8. Zabezpieczenie serwisu SMSCENTRAL.pl oraz firmy przed ewentualnymi roszczeniami klientów końcowych.

9. Kwestia zabezpieczenia w regulaminie serwisu przed roszczeniami klientów, którzy otrzymali za pośrednictwem serwisu wiadomość SMS zarażoną wirusem lub inną treścią prowadzącą do utrudnienia w używaniu przenośnego urządzenia (telefon, smartphone, PDA itp.)

10. Czy można zobligować klients odbierającego wiadomość SMS do potwierdzenia, że odbierając tą wiadomość niniejszym akceptuje treść regulaminu SMSCentral.pl? Jakie przepisy, zapisy w umowach mogą regulować te kwestie?

 

Jesteśmy zainteresowani podpisaniem umowy na 6 miesięcy, w ramach którego czasu będziemy także mogli zgłaszać nowopowstające pytania natury prawnej związane z bieżącą działalnością serwisu SMSCENTRAL.pl.

 

OFERTA powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta

- wartość oferty netto

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT mija w dniu 30.10.2009 r.

 

OFERTY MOŻNA DOSTARCZYĆ osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres firmy:

„SMS Central” Marcin Kapustka

ul. Morelowa 57/17

65-434 Zielona Góra

info@SMSCentral.pl

 

WYBÓR najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

100% - cena

 

TREŚĆ niniejszego zapytania jest także dostępna w siedzibie SMS Central.
Wstecz