1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
  2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
  3. Który profil powinienem wybrać?
  4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
  5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
  6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
  7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
  8. Obsługa Twojego konta
  9. Jak doładować konto SMS-ami?

Usługi marketingowe - 2009-08-28

W związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy do składania ofert na obsługę marketingową projektu w następującym zakresie:

 

- analizy sposobów reklamy projektu SMSCentral.pl w odniesieniu do możliwości mediów drukowanych i elektronicznych,

- przygotowania materiałów reklamowych, graficznych oraz innych - na potrzeby reklamy projektu SMSCentral.pl,

- przygotowania analizy i rekomendacji dot. wyboru mediów do reklamowania projektu,

- przygotowanie media planu uwzględniającego potrzeby projektu oraz możliwości wybranych mediów,

- inne zadania związane z bieżącymi potrzebami projektu SMSCentral.pl w odniesieniu do działań marketingowych

Jesteśmy zainteresowani podpisaniem umowy na 6 miesięcy, w ramach którego czasu będziemy także mogli zgłaszać nowopowstające zadania marketingowe do wykonania, związane z bieżącą działalnością serwisu SMSCENTRAL.pl.

 

OFERTA powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- wartość wszystkich składowych zapytania ofertowego (nie dopuszcza się ofert częściowych)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT mija w dniu 30.09.2009 r. (data wpływu do SMS Central)

 

OFERTY MOŻNA DOSTARCZYĆ osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres firmy:

„SMS Central” Marcin Kapustka

ul. Morelowa 57/17

65-434 Zielona Góra

info@SMSCentral.pl

 

WYBÓR najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

100% - cena

 

TREŚĆ niniejszego zapytania jest także dostępna w siedzibie SMS Central.
Wstecz