1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
  2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
  3. Który profil powinienem wybrać?
  4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
  5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
  6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
  7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
  8. Obsługa Twojego konta
  9. Jak doładować konto SMS-ami?

Dostawa ogólnopolskiego numeru dostępowego dla bramki SMS - 2009-09-01

W związku z realizacją projektu pod nazwą:

„Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - zapraszamy do składania ofert na

dostawę i obsługę ogólnopolskiego, 4-cyfrowego numeru dostępowego do bramki SMS o następujących parametrach:

 

- koszt uruchomienia numeru widocznego przez użytkowników wszystkich polskich operatorów GSM

- comiesięczny koszt utrzymania numeru

- możliwość wysyłania wiadomości SMS z numeru dostępowego

- możliwość odbierania wiadomości SMS z numeru dostępowego i przekazywanie ich do serwisu SMSCentral.pl

- koszt wysyłanych i odbieranych wiadomości SMS

- termin uruchomienia usługi

- minimalny termin umowy o świadczeniu usług związanych z numerem dostępowym

- inne możliwe usługi Dostawcy związane z numerem dostępowym

 

OFERTA powinna zawierać:

- nazwę i adres oferenta

- wartość wszystkich składowych zapytania ofertowego (nie dopuszcza się ofert częściowych)

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT mija w dniu 31.10.2009 r. (data wpływu do SMS Central)

 

OFERTY MOŻNA DOSTARCZYĆ osobiście, drogą pocztową lub e-mail na adres firmy:

„SMS Central” Marcin Kapustka

ul. Morelowa 57/17

65-434 Zielona Góra

info@SMSCentral.pl

 

WYBÓR najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

100% - cena

 

TREŚĆ niniejszego zapytania jest także dostępna w siedzibie SMS Central.
Wstecz